ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ อาการเกิดจากอะไร สาเหตุ และวิธีแก้ไข

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ อาการ

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ อาการ และสาเหตุ

อาการหยุดหายใจขณะหลับเป็นภาวะที่ผู้ที่ป่วยเจ็บมีปัจจัยการหายใจที่ลดลง หรือหยุดชั่วคราวขณะที่หลับอยู่ อาการที่ผู้ที่ป่วยเจ็บอาจสัมผัสได้รวมถึงเสียงซีดขณะหายใจ หรือหายใจหยุดชั่วคราวเมื่อหลับ

อาการสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ อาการหยุดหายใจแบบอุดกั้นทางเดินหายใจ (Obstructive Sleep Apnea: OSA) และอาการแบบที่เกิดจากสมองไม่ส่งสัญญาณให้กล้ามเนื้อหายใจเป็นเวลาสั้น ๆ หรือที่เรียกว่า “อาการหยุดหายใจแบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ” (Central Sleep Apnea: CSA)

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการหยุดหายใจขณะหลับสามารถมีหลายปัจจัย เช่น มีความอ้วน ปัญหาทางเดินหายใจ เช่น ทางเจ็บในกระเพาะอาหาร เต้านมโต หรือมีอุปสรรคที่เป็นข้ออ้างว่าเชื่อมถึงปัญหาการหายใจ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยการเลี้ยงชีพ การเคลื่อนไหวของร่างกาย และสภาพจิตใจที่ส่งผลต่อการหายใจในระหว่างการนอน

สำหรับผู้ที่ป่วยเจ็บที่มีอาการหยุดหายใจ ควรระมัดระวัง และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษา และการผ่าตัดเมื่อจำเป็น อาการหยุดหายใจขณะหลับเป็นภาวะที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมได้ ซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดหัวใจ ภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และภาวะซึมเศร้า

บทความแนะนำ: ความชื้นในห้องนอน สำคัญยังไง? เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม

อาการหยุดหายใจขณะหลับ วิธีแก้ไข

หากคุณพบว่าคุณมีภาวะหยุดหายใจ จะมีวิธีแก้ไข และการรักษาที่สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงสุขภาพรวมได้ ดังนั้นในส่วนนี้เราจะเสนอวิธีแก้ไขที่สามารถใช้ได้บ้างสำหรับ “อาการหยุดหายใจขณะหลับ” เพื่อให้คุณสามารถมีการนอนหลับที่ดีขึ้น และลดอาการผิดปกติในการหายใจบนเตียงนอน

1. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนอน: ควรรับรู้ และปรับเปลี่ยนท่านอน และตำแหน่งสำหรับการนอน เช่น เปลี่ยนจากการนอนตะแคงบนด้านหลังเป็นการนอนตะแคงบนด้านข้าง หรือเพิ่มหมอนรองคอเพื่อเพิ่มความสบาย

2. ควบคุมน้ำหนักตัว: หากคุณมีน้ำหนักเกิน หรืออ้วน เป็นไข้หวัดหรือโรคอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดอาการหยุดหายใจขณะหลับ ควรพยายามลดน้ำหนักของคุณเพื่อลดการกดทับที่เกิดขึ้นบนหลอดลม

3. การเปลี่ยนแบบจัดการด้านแรงงานร่างกาย: หากคุณเหนื่อยหอบหายใจเสียงดังในขณะทำงาน หรือกิจกรรมที่ต้องใช้แรงงานมาก เปลี่ยนรูปแบบการจัดการแรงงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการหยุดหายใจขณะหลับ

4. ดูแลสุขภาพทางระบบการหายใจ: รักษาโรคอื่น ๆ ที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงให้กับอาการหยุดหายใจขณะหลับ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคทางเดินหายใจ เพื่อลดความเสี่ยงโดยรวม

5. การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลอดลม: บางครั้งการออกกำลังกาย และการฝึกซ้อมกล้ามเนื้อหลอดลมอาจช่วยให้คุณมีการหายใจที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการนอนหลับ

6. การใช้เครื่องช่วยหายใจ: หากบริการทั่วไปไม่สามารถรักษาความผิดปกติในการหายใจขณะหลับได้ แพทย์อาจแนะนำให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ เช่น เครื่อง CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) หรือเครื่องช่วยการหายใจทางการแพทย์อื่น ๆ

โดยทั้งนี้คุณควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อรับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง และตัวเลือกการรักษาที่เหมาะสมสำหรับคุณ

สถานการณ์ที่ส่งผลต่ออาการหยุดหายใจขณะหลับ

ภาวะหยุดหายใจเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้จากสถานการณ์หลายสถานการณ์ที่มีผลต่อการหายใจขณะหลับของบุคคล บางสถานการณ์อาจเป็นที่รู้จักและเข้าใจเป็นอย่างดี ในขณะที่บางสถานการณ์อาจไม่ถูกตรวจจับ หรือรู้สึกมากนัก ดังนั้น การรู้จัก และเข้าใจสถานการณ์ที่ล้วนมีผลต่อภาวะหยุดหายใจเป็นสิ่งสำคัญในการวินิจฉัย และจัดการโรคนี้

นอกเหนือจากนี้ การรู้จักสถานการณ์ที่ส่งผลต่ออาการหยุดหายใจขณะหลับ และยังช่วยให้เราสามารถป้องกัน และปรับปรุงสภาพสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. สภาวะโคม่าในการหลับ: การหลับพักผ่อนในสภาวะโคม่าหรือที่มักเรียกว่า “หอบหืดนอนเดี่ยว” อาจทำให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้ นอกจากนี้ การใช้หมอนที่ไม่เหมาะสม หรือที่มีความสูงต่ำไม่เหมาะสมกับการนอนเป็นระยะเวลานานก็สามารถส่งผลทำให้เกิดอาการนี้ได้
 2. อุณหภูมิห้องนอน: อุณหภูมิที่มีความร้อน หรือเย็นเกินไปในห้องนอนอาจทำให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับการปรับความร้อนในห้องนอนให้เหมาะสมกับความรู้สึกสบายของแต่ละบุคคล

นอกจากสถานการณ์เหล่านี้ อาการหยุดหายใจขณะหลับยังอาจมีสถานการณ์อื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการหยุดหายใจขณะหลับ เช่น การบริโภคสารเสพติดที่อาจส่งผลเสียต่อการหายใจ หรือระบบทางเดินหายใจ หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความพยายามในการหายใจ หรือหน้ากากอนามัยที่ทำให้หายใจไม่สะดวก และส่งผลต่อการหายใจขณะหลับ

ความเสี่ยงสำหรับอาการหยุดหายใจขณะหลับ

อาการหยุดหายใจขณะหลับเป็นภาวะที่สามารถกระทบต่อสุขภาพทั่วไปได้หากไม่ได้รับการรักษา หรือการดูแลที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ในบางกลุ่มผู้คนที่อาจมีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างซึ่งอาจทำให้เกิดอาการหยุดหายใจขณะหลับได้ง่ายขึ้น

ความเสี่ยงสำหรับอาการหยุดหายใจขณะหลับสามารถแบ่งออกเป็นหลายส่วน ดังนี้

 1. อายุ: คนที่มีอายุที่มากขึ้นมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหลับในระบบหายใจขณะหลับสูงขึ้น
 2. เพศ: การวิจัยพบว่าผู้ชายมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลับในระบบหายใจขณะหลับสูงกว่าผู้หญิง
 3. โรคเรื้อรัง: บางกลุ่มผู้คนที่มีโรคเรื้อรังเช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ หรือความดันโลหิตสูง อาจมีความเสี่ยงในการเป็นภาวะหยุดหายใจขณะหลับสูงขึ้น
 4. น้ำหนัก: คนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานหรืออ้วนอยู่อาจมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเป็นภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
 5. สมรรถภาพทางกาย: คนที่มีสมรรถภาพทางกายที่ต่ำหรือไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อการเป็นภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

การรับรู้ความเสี่ยงเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลสุขภาพ และการรักษาอาการหยุดหายใจขณะหลับอย่างเหมาะสม หากคุณมีความเสี่ยงสูง หรือมีอาการที่น่าเป็นห่วง ควรพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย และการรักษาที่เหมาะสม

ผลกระทบของอาการหยุดหายใจขณะหลับต่อสุขภาพ

อาการหยุดหายใจขณะหลับเป็นภาวะที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตได้มากๆ รูปแบบของการหลับจะไม่เป็นปกติ ทำให้ร่างกาย และจิตใจขาดพลังงานซึ่งอาจมีผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านสังคม การทำงาน และการทำกิจวัตรประจำวัน

อาการหยุดหายใจขณะหลับสามารถสร้างปัญหาอื่นๆ บางรายอาจมีภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล เบื่อหน่าย และสมาธิสั้นลง นอกจากนี้ การหยุดหายใจขณะหลับยังสามารถเพิ่มความเสี่ยงให้กับภาวะทางสุขภาพอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง อาการเบื่ออ่อนและการทำงานที่ไม่สมบูรณ์

วิธีการรักษา และการดูแลสุขภาพ

หากคุณพบว่าคุณมีอาการหยุดหายใจขณะหลับ หรือคุณได้รับการวินิจฉัยว่าคุณมีภาวะดังกล่าว การรักษา และการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรใส่ใจเพื่อลดอาการและปรับปรุงสุขภาพอย่างรวดเร็ว

มีวิธีการรักษาหลายแบบที่สามารถช่วยลดอาการหยุดหายใจขณะหลับได้ หลายคนพบประสบการณ์ดีจากการใช้เครื่องช่วยหายใจภายในระบบ CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) ซึ่งช่วยในการเปิดทางเดินหายใจโดยส่งลมออกมาภายในหลอดลมระหว่างการหลับ

การรักษาด้วยเครื่อง CPAP เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาอาการหยุดหายใจขณะหลับ แต่อาจจะต้องใช้ร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอน

นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาทางเดินหายใจ การลดน้ำหนัก การเลิกสูบบุหรี่ หรือการเปลี่ยนท่านอนก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อปรับปรุงสุขภาพของการดูแลสุขภาพด้านอื่นๆ อาจเป็นการรักษาโรคร่วมอื่นๆ หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการออกกำลังกาย และการกินอาหารที่เหมาะสม เช่น การรับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันต่ำ การลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการลดการสูบบุหรี่

การรักษา และการดูแลสุขภาพของคุณควรจะเป็นการคำนึงถึงคำแนะนำที่ได้รับจากแพทย์ หรือผู้ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อให้สามารถจัดการ กับอาการหยุดหายใจขณะหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนอน

เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการนอนหลับ และลดความเป็นไปได้ของอาการหยุดหายใจขณะหลับ นี่คือบางคำแนะนำที่อาจช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมก่อนนอน:

 1. สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าห้องนอนของคุณมีการระบายอากาศดี และความเงียบสงบ เตรียมหมอนและเตียงนุ่มสบายให้ดี เพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการนอนหลับที่ดี
 2. ทำกิจกรรมผ่อนคลาย: ก่อนที่จะเข้าสู่การนอนหลับ ลองทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเช่น การอ่านหนังสือที่ไม่จดจำ นั่งฟังเพลงสบายๆ หรือทำการยืดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 
 3. เครื่องดื่มที่เหมาะสม: หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีสารที่กระตุ้นให้ตื่นเต้นก่อนนอน เช่น กาแฟหรือชาเขียว แทนที่จะเลือกเครื่องดื่มที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์เช่น นมอุ่นหรือชาซันไหนที่ไม่มีการบดบัง
 4. กำหนดเวลานอน: สร้างเวลาสำหรับการนอนที่เหมาะสม และรักษาวินัยต่อเวลานอน พยายามนอนและตื่นในเวลาเดียวกันทุกวัน เพื่อปรับสมดุลระบบการหลับ-ตื่นของร่างกาย
 5. ลดการบริโภคอาหารหนัก: หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหนักหลังจากมื้อเย็น เพราะอาจส่งผลให้ระบบย่อยอาหารทำงานหนักขณะเข้าสู่การหลับ และทำให้คุณรู้สึกไม่สบาย

ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ คุณอาจพบว่าการนอนหลับของคุณพร้อม และสบายขึ้น แต่หากคุณยังคงพบปัญหาในการหลับ หรือมีอาการหยุดหายใจขณะหลับที่รุนแรง คุณควรพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัย และการรักษาที่เหมาะสม

สรุป

อาการหยุดหายใจขณะหลับเป็นภาวะที่ร่างกายหยุดการหายใจชั่วขณะในระหว่างการหลับ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ อาการของภาวะนี้อาจหลากหลาย และมีความรุนแรงต่างกันไปตามบุคคล แต่ส่วนใหญ่จะปรากฏอาการหายใจหยุดชั่วขณะในระหว่างการหลับแล้วกลับมาหายใจอีกครั้งโดยเฉพาะในช่วงเช้า หรือหลังเช้า

สาเหตุของอาการหยุดหายใจขณะหลับสามารถมีหลายปัจจัย เช่น การตีบตันขณะหลับที่ทำให้ระบบหายใจถูกกดดัน ระบบประสาทหรือกล้ามเนื้อที่ควบคุมการหายใจทำงานผิดปกติ โรคเรื้อรังเช่นโรคความดันโลหิตสูง หรือความดันโลหิตต่ำ และภาวะที่เกี่ยวข้องกับการอัมพาตหายใจ เช่น ภาวะอ้วนหรือโรคนอนไม่หลับได้อย่างถี่ถ้วน

เพื่อแก้ไขอาการหยุดหายใจขณะหลับ จำเป็นต้องรักษาสาเหตุของภาวะนี้ให้ดีที่สุด หากเกิดจากปัญหาระบบหายใจ การใช้เครื่องช่วยหายใจในระหว่างการหลับอาจเป็นทางเลือกที่ดี นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนและการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มคุณภาพการนอนของผู้ที่มีอาการหยุดหายใจขณะหลับได้

อาการหยุดหายใจขณะหลับเป็นสถานการณ์ที่สามารถมีผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตได้อย่างมากเช่นกัน โดยการเข้าใจอาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้ บุคคลสามารถดำเนินการเพื่อปรับปรุงสุขภาพทั่วไปและความผ่อนคลายในการนอนหลับได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำและการรักษาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ

ข้อมูลอ้างอิง : https://www.google.com/url?

https://www.mayoclinic.org

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/8718-sleep-apnea

Leave a Reply

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ Privacy Policy และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองที่ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save