รู้ทัน! อาการโรคหอบหืด สาเหตุ อาการ การป้องกัน ควรทำอย่างไร?

อาการโรคหอบหืด
อาการหอบหืดเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อทางเดินหายใจ ซึ่งสามารถมีอาการที่เกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบและอาจทวีความรุนแรงขึ้นหากไม่ได้รับการรักษา หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การรู้ทันอาการหอบหืด สาเหตุ อาการ การป้องกันของโรคเป็นสิ่งที่ดี และควรเรียนรู้ไว้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

อาการโรคหอบหืด คืออะไร ?

อาการหอบหืดเป็นโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม ทำให้เกิดอาการหายใจไม่สะดวก, เสียงหวีด, ไอเรื้อรัง, และแน่นหน้าอก ในบางคนอาการอาจแสดงอย่างรุนแรง และทำให้เกิดอัตราการหายใจลดลง ซึ่งอาจต้องได้รับการรักษาด้วยยา และเครื่องช่วยหายใจ การเจ็บปวดทรวงอกเป็นอาการอื่นที่พบได้ในบางคนที่เป็นมีอาการหอบหืด อาการนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อทรวงอกต้องใช้แรงมากขึ้น หรือเกิดการหอบหืดรุนแรง และเป็นอันตรายต่อชีวิตในกรณีที่ไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ดังนั้น การรักษา และการควบคุมเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อลดความรุนแรงของอาการ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

สาเหตุของอาการ

มีหลายสาเหตุที่สามารถทำให้เกิดขึ้น แต่สาเหตุหลักๆ มักเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการอักเสบในหลอดลม และทางเดินหายใจ สาเหตุสำคัญได้แก่:

  1. การกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม: การถูกรบกวนจากสารปนเปื้อนในอากาศ เช่น ฝุ่น ละออง หรือสารเคมี สามารถทำให้เกิดการอักเสบในทางเดินหายใจ.
  2. การเผชิญต่อสิ่งที่กระตุ้น: สารที่ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้, เช่น ภูมิพันธุ์กรรม ฝุ่นละออง ละอองเกสร หรือขนสัตว์ ที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองอย่างเกินจนทำให้เกิดอักเสบ.
  3. การติดเชื้อ: การติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไวรัสหรือแบคทีเรีย สามารถเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหอบหืดได้.
  4. การได้รับปัจจัยที่เสี่ยง: บางครั้งการได้รับปัจจัยที่เสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ สภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ไม่เหมาะสมหรือการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีสารอาจมีผลในการเป็นโรคหอบหืด.

การวินิจฉัย

การทดสอบ และการวินิจฉัยเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจหาอาการ และการระบุโรค การทดสอบสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความแม่นยำสูงซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง และระบุระดับความรุนแรงของโรคได้

เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคหอบหืดได้แก่:

  • ส่องกล้องทางเดินหายใจ: ใช้สำหรับตรวจสอบปกติ หรือผิดปกติของทางเดินหายใจ
  • การตรวจฟังเสียงหายใจ: ใช้ในการตรวจหาเสียงหายใจที่เกิดขึ้นในทางเดินหายใจ
  • การวัดอัตราการหายใจ: ใช้ในการวัดจำนวนครั้งที่ผู้ป่วยหายใจต่อนาที

วิธีการรักษา

การรักษาเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการโรค และลดอาการที่ผู้ป่วยประสบอยู่ การใช้ยาแบบอินฮาเลอร์เป็นวิธีการรักษาที่พบบ่อย และควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการหอบหืด คำแนะนำ และการปรึกษาของแพทย์เป็นสิ่งสำคัญในการรักษา หากมีอาการหอบหืด หรือความเสี่ยงควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัย และการรักษาที่เหมาะสม

นอกจากการใช้ยาแบบอินฮาเลอร์ เพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระตุ้นการเกิดอาการชัก หลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองเกินไป เช่น การสัมผัสกับสารเคมีที่อาจกระตุ้นการชักของโรค และควรรับประทานอาหารที่เหมาะสม และเสริมสร้างสุขภาพทางเดินหายใจซึ่งการรักษาควรดำเนินการภายใต้คำแนะนำ และคำปรึกษาของแพทย์เพื่อความปลอดภัย และความเหมาะสม

การป้องกันในชีวิตประจำวัน

การที่มีปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันอาจส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ, ทำให้เกิดอักเสบ, และเป็นสาเหตุของโรค นอกจากนี้ พันธุกรรมก็มีบทบาทในการเสี่ยงต่อการเป็นโรคหอบด้วย. การดูแลสุขภาพทางเดินหายใจจึงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันในชีวิตประจำวัน โดยจะควรใส่ใจในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบ้านให้โปร่งสบาย และสะอาด เพื่อลดสิ่งที่อาจกระตุ้นอาการหอบหืด

การออกกำลังกายเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเสริมสร้างกระบวนการหายใจ และภูมิคุ้มกันของร่างกาย เริ่มต้นด้วยการทำกิจกรรมที่เราชื่นชอบ เช่น วิ่งเล่นในสวน หรือร่วมกิจกรรมกลุ่ม เพื่อเพิ่มแรงกล้าในร่างกาย และสร้างกระบวนการหายใจที่ดีขึ้น เช่น การมีเครื่องฟอกอากาศ​ , เครื่องเพิ่มความชื้นไว้ในบ้านสักเครื่องเพื่อให้อากาศภายในบ้านบริสุทธิ์มากขึ้น และการใช้เครื่องเพิ่มความชื้นยังช่วยป้องกันอาการหอบหืด อาการภูมิแพ้ หรือไข้หวัดอีกด้วยค่ะ

นอกจากนี้ ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยง เช่น หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เพราะควันบุหรี่สามารถกระตุ้นอาการหอบหืดได้ นอกจากนี้ควรลดการสัมผัสกับสารเคมี หรือสิ่งกระตุ้นอื่นๆที่อาจเป็นสาเหตุในการเกิดอาการหอบหืด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการหอบหืดในชีวิตประจำวัน

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

ควรระวังสิ่งที่อาจกระตุ้นอาการ เช่น อาหารที่อาจมีส่วนผสมที่เป็นสารกระตุ้น อาหารที่มีรสเผ็ดร้อน หรือเป็นกลิ่นหอมเข้ม เช่น พริก, ข่า, กระเทียม นอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งกระตุ้นในสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง, สารเคมีปนเปื้อนในอากาศ หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด เป็นต้น

การป้องกันยังคงเป็นสิ่งสำคัญ โดยควรรักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน เช่น ทำความสะอาดบ้านบ่อยๆเพื่อลดฝุ่นละออง หรือสารเคมีที่อาจกระตุ้นอาการ อีกทั้งยังควรให้ความสำคัญกับการรักษาสุขอนามัย ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และรักษาสภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง

เมื่อมีอาการ หรือความเสี่ยงควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัย และการรักษาที่เหมาะสม แพทย์จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันอาการในกรณีพิเศษ และการใช้ยา หรือเครื่องช่วยหายใจเมื่อมีอาการหอบหืดรุนแรง

สรุป

อาการหอบหืดเป็นโรคที่กระทบทางเดินหายใจ และมีอาการหลากหลายรูปแบบ สาเหตุของโรคยังไม่ทราบแน่ชัด การป้องกันสามารถทำได้โดยดูแลสุขภาพทางเดินหายใจ เช่น การใช้เครื่องฟอกอากาศ หรือเครื่องเพิ่มความชื้นเข้ามาช่วย รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยง ใช้ยา และเครื่องช่วยหายใจ. หากมีอาการหอบหืด หรือความเสี่ยงควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัย และรักษาที่เหมาะสม.

ข้อมูลอ้างอิง : https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/asthma/symptoms-causes/syc-20369653

https://www.webmd.com/asthma/what-is-asthma

https://www.everydayhealth.com/asthma/guide/

https://www.webmd.com/asthma/asthma-prevention

Leave a Reply

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ Privacy Policy และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองที่ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save