เครื่องเพิ่มความชื้นทำให้ปอดบวมจริงหรือไม่? สาเหตุและวิธีป้องกัน

การเพิ่มความชื้นในอากาศเป็นเรื่องที่สำคัญในการดูแลสุขภาพของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องอยู่ในที่ที่มีอากาศแห้งและไม่มีความชื้น การเพิ่มความชื้นเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราสามารถเพิ่มความชื้นในอากาศได้ แต่สำหรับผู้ที่เป็นโรคปอดบวม การเพิ่มความชื้นในอากาศอาจช่วยลดอาการแห้งเหี่ยวในทางเดินหายใจได้ ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคปอดบวม การเพิ่มความชื้นอาจไม่เหมาะสม เพราะอาจทำให้เชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น ทำให้โรคปอดบวมเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ควรพิจารณาให้ดีก่อนใช้งาน โดยควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้งานเพื่อป้องกันการเกิดโรคปอดบวมในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านปอดและระบบทางเดินหายใจอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพด้วยการเพิ่มความชื้นในอากาศยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญและมีประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายของเรา

การเพิ่มความชื้นส่งผลให้ปอดบวมได้จริงหรือไม่ ?

การเพิ่มความชื้นมักจะถูกใช้เพื่อลดอาการแห้งของอากาศภายในบ้านหรือสถานที่ต่างๆ เมื่อประสบกับสภาวะที่อากาศภายนอกมีความชื้นต่ำ เช่น ฤดูแล้ง หรือห้องที่มีการใช้แอร์เปิดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาปอดบวมได้

ความชื้นที่เต็มบนอากาศอาจทำให้เกิดอาการปอดบวมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ตรวจสอบระดับความชื้นภายในห้อง หรือไม่ปิดเครื่องตอนที่ความชื้นในอากาศเต็มที่แล้ว ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการอักเสบในทางเดินหายใจและทำให้เกิดการลอกเลียนของของเหลวจากหลอดลม ทำให้เกิดปอดบวมได้

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การเพิ่มความชื้นอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ แต่หากใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและต้องการการใช้งาน การเพิ่มความชื้นยังช่วยเสริมสร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันได้มากขึ้นอีกด้วย

อาการปอดบวมเกิดจากอะไร ?

อาการปอดบวมเกิดจากการสะสมของน้ำในปอดทำให้ปอดขยายตัวและบวมขึ้น อาการนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ที่มีปัญหาด้านหัวใจ หรือเป็นโรคปอดเรื้อรัง เช่น โรคถุงลมโป่งพอง หรือโรคปอดอักเสบเรื้อรัง นอกจากนี้ อาการปอดบวมยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ โดยเฉพาะในส่วนของหลอดลมและปอด

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดบวม คือ ผู้ที่มีปัญหาด้านหัวใจ เป็นโรคเบาหวาน หรือโรคเอดส์ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงสูงในผู้ที่สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติดอื่นๆ ที่ส่งผลต่อปอด

ผู้ที่มีอาการปอดบวมอาจมีอาการเหนื่อยหนัก หายใจเหนื่อย หรือหายใจไม่ออก และอาจมีไข้ หรืออาการปวดท้อง หากมีอาการดังกล่าว ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม อาการปอดบวมสามารถรักษาได้ โดยการรักษาโรคที่เป็นสาเหตุของอาการนี้ และการรักษาอาการปอดบวมเอง โดยการใช้ยาลดน้ำในปอด และการป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของน้ำในปอดอีกครั้งในอนาคต

สาเหตุของปอดบวม

ปอดบวมเกิดจากการอักเสบของเนื้อเยื่อปอด ทำให้เกิดอาการอักเสบและบวมของปอด ซึ่งสาเหตุของโรคนี้สามารถมาจากหลายสาเหตุได้ เช่น

 • เชื้อแบคทีเรีย เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด
 • เชื้อไวรัส เช่น ไวรัสโคโรน่า ไวรัสไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น
 • เชื้อรา
 • สารพิษ เช่น สารเคมี หรือสารพิษจากการสูบบุหรี่
 • การหายใจเข้าไปในสิ่งแวดล้อมที่มีสารพิษ เช่น ควันหมอก ฝุ่นละออง

การติดเชื้อเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปอดบวม โดยเฉพาะกับผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่น ๆ เช่น เบาหวาน หรือโรคหัวใจ

การป้องกันปอดบวม ควรรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสาเหตุของโรคนี้ รวมทั้งป้องกันการสูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่มีสารพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีฝุ่นละอองหรือควันหมอกในอากาศ นอกจากนี้ การรักษาโรคอื่น ๆ เช่น เบาหวาน และโรคหัวใจ อย่างเหมาะสม จะช่วยป้องกันการเกิดปอดบวมได้อีกด้วย

วิธีป้องกันโรคปอดบวม

การต้องการป้องกันปอดบวมเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับปอดอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่าย ๆ ดังนั้น การดูแลสุขภาพของเราเองเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก

ตามนี้ก็คือวิธีป้องกันปอดบวมที่สามารถทำได้ง่าย ๆ และอย่างมีประสิทธิภาพ:

 • การออกกำลังกาย – ออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบทางเดินหายใจของเรา
 • การเลิกบุหรี่ – สารเคมีที่มีอยู่ในบุหรี่อาจทำให้เกิดการอักเสบและทำให้ปอดบวมได้ 
 • การอยู่ในโลกที่มีความชื้นต่ำ – ความชื้นต่ำอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดปอดบวม จึงควรเพิ่มความชื้นในอากาศด้วยเครื่องเพิ่มความชื้นเมื่อจำเป็น
 • การตรวจสุขภาพ – การตรวจสุขภาพประจำปีจะช่วยได้ในการตรวจจับโรคที่อาจเป็นสาเหตุของปอดบวมได้เร็วก่อนที่จะเป็นอันตรายและยังช่วยในการรักษาสุขภาพของเราให้ดีขึ้นอีกด้วย

การรักษาทางการแพทย์

หากอาการปอดบวมมีความรุนแรงมากขึ้น หรือไม่ดีขึ้นจากการรักษาเบื้องต้น แพทย์อาจต้องใช้วิธีการรักษาทางการแพทย์ เช่น

 • การใช้ยาลดอาการบวม
 • การใช้เครื่องช่วยหายใจ เช่น เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ (ventilator)
 • การผ่าตัด เมื่ออาการปอดบวมมีความรุนแรงมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การรักษาอาการปอดบวมจะต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของโรค แพทย์จึงจะสามารถเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ป่วยได้

การเพิ่มความชื้นที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้าง

การเพิ่มความชื้นที่ไม่เหมาะสมอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงอยู่แล้ว การเพิ่มความชื้นมากเกินไปอาจทำให้มีการเก็บสะสมของเชื้อรามากขึ้น และสามารถกระตุ้นการเกิดโรคหลายชนิดได้

ปัญหาผลกระทบ
ความชื้นสูงเกินไปสามารถกระตุ้นการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ เช่น หวัดอักเสบ หืด หรือการเจ็บคอ
เกิดความชื้นไว้เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการเก็บสะสมของเชื้อราที่อาจกระทบต่อสุขภาพได้โดยตรง หรือทำให้แมลงเข้ามาอยู่ร่วมกันกับเชื้อราแล้วนำไปกระจายต่อไป
การเพิ่มความชื้นไปเกินอาจทำให้เกิดความชื้นในภายในห้องที่สูงเกินไป เป็นสาเหตุที่ทำให้พืชเหี่ยวและเป็นต้นไม้เน่าโทรมได้

ดังนั้น ควรระมัดระวังในการเลือกใช้งาน โดยควรตรวจสอบความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการใช้งานด้วย

ความชื้นที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่บ้าน

หากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มความชื้นสำหรับบ้าน คุณควรเลือกเครื่องที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของห้อง และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะเพิ่มความชื้นให้กับอากาศในห้อง ทำให้คุณสามารถหายใจอย่างสะดวกสบายได้

นอกจากนี้ คุณยังควรเลือกเครื่องที่มีระบบควบคุมความชื้นแบบอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าระดับความชื้นที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความชื้นที่เยอะเกินไปหรือน้อยเกินไป

การเพิ่มความชื้นที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่สถาบันและองค์กร

การเพิ่มความชื้นในอากาศเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพและความสบายของผู้อยู่อาศัยที่สถาบันและองค์กร อาจจะเป็นโรงพยาบาล สำนักงาน หรือโรงเรียน ซึ่งต้องการอากาศที่มีความชื้นในระดับที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ควรมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ลักษณะเหมาะสม
ขนาดเล็กพอที่จะไม่กินพื้นที่มากเกินไป แต่ก็มีความจุที่เพียงพอในการเพิ่มความชื้นในอากาศในพื้นที่ที่กำหนด
การควบคุมความชื้นต้องมีความแม่นยำในการควบคุมความชื้นในอากาศ เพื่อให้ความชื้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม
การบำรุงรักษาต้องมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องเพิ่มความชื้นทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

การเพิ่มความชื้นที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่สถาบันและองค์กรจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มความชื้นในอากาศได้อย่างสะดวกและง่าย ทำให้ผู้ใช้งานมีสุขภาพดีขึ้นและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาปอดบวมอีกด้วย

การเพิ่มความชื้นที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม

การใช้งานในอุตสาหกรรมต้องใช้เครื่องที่มีความทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ฝุ่นปน และมีความเย็นสูง นอกจากนี้ยังต้องมีความสามารถในการปรับความชื้นให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละวงจร

ความเหมาะสม
เครื่องควบคุมความชื้นเหมาะสมสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมส่วนผสม
เครื่องพ่นน้ำเหมาะสมสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
เครื่องเติมน้ำเหมาะสมสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมซิลิโคนและซากี้

การเพิ่มความชื้นที่ใช้ในอุตสาหกรรมจะต้องมีการบำรุงรักษาเป็นระยะหนึ่ง เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของเครื่องและความเป็นไปได้ในการใช้งานในระยะยาว

เครื่องเพิ่มความชื้น

สรุป

การใช้งานในบ้านไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคปอดบวมโดยตรง แต่การเพิ่มความชื้นในบ้านอาจช่วยลดความแห้งและช่วยให้ลมหายใจเป็นไปได้ดีขึ้น ทำให้ปอดทำงานได้ดีขึ้น และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาวที่อากาศแห้งและมีความเย็นสูง

การป้องกันโรคปอดบวมควรปฏิบัติตามขั้นตอนเบื้องต้นดังนี้

 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม และล้างมือบ่อยๆ
 • รักษาสุขอนามัยให้ดีโดยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อโรค
 • รักษาความสะอาดของบ้านและสิ่งของ โดยรับประทานอาหารที่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อโรค

การรักษาโรคปอดบวมจะขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรค แต่โดยทั่วไปแล้ว การรักษาโรคปอดบวมจะใช้ยาปฏิชีวนะ และการรักษาอาการที่เกิดขึ้นร่วมด้วย เช่น การให้ยาลดไข้แก้ปวด ยาแก้ไอ และยาลดน้ำมูก โดยต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านโรคปอดบวม

ข้อมูลอ้างอิง : https://www.craneforbaby.com/เครื่องเพิ่มความชื้น-ช่/.

https://theozonehole.com/can-a-humidifier-cause-pneumonia.htm

Leave a Reply

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ Privacy Policy และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองที่ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save