เครื่องทำความชื้น และ เครื่องฟอกอากาศ ประโยชน์/ต่างกันยังไง?

เครื่องทำความชื้น

เครื่องทำความชื้นและเครื่องฟอกอากาศเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการดูแลสุขภาพและความสะอาดของบ้านหรือสถานที่ทำงาน เครื่องเพิ่มความชื้นช่วยในการลดความแห้งและป้องกันการเกิดโรคทางเดินหายใจ ในขณะที่เครื่องฟอกอากาศช่วยลดจำนวนฝุ่นละอองและสารพิษในอากาศ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีต่อสุขภาพ

มีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยเครื่องเพิ่มความชื้นจะทำหน้าที่เพิ่มความชื้นในอากาศ โดยใช้น้ำเพื่อสร้างความชื้น ในขณะที่เครื่องฟอกอากาศจะทำการกรองอากาศเพื่อกำจัดฝุ่นละอองและสารพิษ ทำให้อากาศสะอาดและเพื่อสุขภาพของผู้ใช้งาน

การเลือกใช้เครื่องเพิ่มความชื้นและเครื่องฟอกอากาศนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาพแวดล้อมของแต่ละบ้านหรือสถานที่ทำงาน การเลือกใช้เครื่องเพิ่มความชื้นจะเหมาะสำหรับบ้านที่มีความแห้งสูง ในขณะที่การเลือกใช้เครื่องฟอกอากาศจะเหมาะสำหรับบ้านที่ต้องการลดจำนวนฝุ่นละอองและสารพิษในอากาศ

ความชื้นคืออะไร ?

ความชื้นคือปริมาณน้ำที่อยู่ในอากาศหรือสิ่งของในสภาพแข็งหรือของเหลวที่สามารถระบายออกมาได้ หรือปริมาณน้ำที่มีอยู่ในสภาพแก๊ส (อากาศ) หรือสภาพเหลวหรือของเหลว (เช่น พืช ผลไม้ หรือดิน) ในระบบหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยปริมาณน้ำที่มีในอากาศหรือสิ่งของในสภาพแข็งหรือของเหลวนี้จะถูกวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของสิ่งของหรืออากาศที่สัมผัสกัน ปริมาณน้ำที่มีในอากาศเป็นส่วนสำคัญในการวัดความชื้น โดยมักจะใช้เครื่องวัดความชื้นเพื่อหาค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นในอากาศ การที่นอนแอร์แล้วคอแห้ง ความชื้นเป็นหนึ่งปัจจัยนั่นเอง

ความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในอาคาร ความชื้นมากหรือน้อยกว่าปกติสามารถมีผลกระทบต่อระบบสภาพอากาศ ระบบสมองของคน สภาพพื้นผิว และสิ่งของหลายอย่าง นอกจากนี้ยังสามารถมีผลต่อการทำงานของเครื่องจักร การเกิดภาวะความชื้นสูงอาจทำให้ความร้อนสูญเสียไปน้อยลง แต่จะทำให้ความร้อนที่อยู่ภายในรู้สึกเป็นอันตรายกว่าภายนอกเพราะความร้อนไม่สามารถออกได้

ความชื้นในอากาศนั้นสามารถให้ระบบสมองของคนทำงานได้ดีขึ้น ลดความอ่อนแอในการต่อสู้กับเชื้อโรค ลดความเหนื่อยง่าย ช่วยให้ระบบทางเดินหายใจทำงานได้ดีและลดความเสี่ยงในการเกิดอาการแสบคอ ซึ่งนักแสดงเสมอไปว่าการมีความชื้นในอากาศจะช่วยละลายเสมหะและลดความอักเสบในทางเดินหายใจ

เครื่องเพิ่มความชื้น : ประโยชน์และการใช้งาน

ประโยชน์ของเครื่องเพิ่มความชื้น

เครื่องเพิ่มความชื้นมีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศในห้อง ซึ่งจะช่วยลดอาการแห้งคอ แห้งผิวหนัง และอาการแห้งตา นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดเสียงดังจากเครื่องปรับอากาศที่ทำให้เกิดความไม่สบายในหู การใช้เครื่องเพิ่มความชื้นยังช่วยลดการเกิดฝุ่นในอากาศภายในห้อง เพราะฝุ่นจะติดตัวกับความชื้นในอากาศ และตกตะกอนลงบนพื้นผิว

  • ช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศ : เครื่องเพิ่มความชื้นมีประสิทธิภาพในการเพิ่มปริมาณน้ำในอากาศในห้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ในสภาพอากาศที่แห้งและไม่มีความชื้นเพียงพอ ช่วยลดอาการแห้งคอ แห้งผิวหนัง และอาการแห้งตา
  • ช่วยลดอาการระคายเคืองในหู : เครื่องเพิ่มความชื้นช่วยลดการระคายเคืองในหูที่อาจเกิดจากความแห้งของอากาศภายในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศที่ทำให้เกิดความไม่สบายในหู
  • ช่วยลดฝุ่นในอากาศ : การเพิ่มความชื้นในอากาศทำให้ฝุ่นติดตัวกับความชื้นและตกตะกอนลงบนพื้นผิว ช่วยลดปัญหาการเกิดฝุ่นในอากาศภายในห้อง
  • ช่วยให้ระบบทางเดินหายใจทำงานดีขึ้น : ความชื้นในอากาศที่เพิ่มขึ้นช่วยละลายเสมหะและลดความอักเสบในทางเดินหายใจ ช่วยให้ระบบหายใจทำงานได้ดีและลดความเสี่ยงในการเกิดอาการแสบคอ
  • สร้างบรรยากาศเป็นส่วนตัว : เครื่องเพิ่มความชื้นช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวและควบคุมระดับความชื้นตามความต้องการของคนในห้อง

การใช้งานเครื่องเพิ่มความชื้น

การใช้งานเครื่องเพิ่มความชื้นเป็นเรื่องง่าย โดยทั่วไปแล้วเครื่องเพิ่มความชื้นจะมีตัวควบคุมความชื้นอยู่ด้านบนของเครื่อง ผู้ใช้งานสามารถเลือกระดับความชื้นที่ต้องการได้ตามต้องการ หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้เปิดเครื่องเพิ่มความชื้น และเครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติจนกว่าจะได้รับความชื้นตามที่ตั้งค่าไว้ ในบางรุ่นของเครื่องเพิ่มความชื้น ยังมีฟังก์ชั่นการปรับอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ เพื่อให้ได้ค่าที่ต้องการ

เครื่องฟอกอากาศ : ประโยชน์และการใช้งาน

ประโยชน์ของเครื่องฟอกอากาศ

เครื่องฟอกอากาศมีประโยชน์มากมายสำหรับการดูแลสุขภาพของคนในบ้านหรือที่ทำงาน ด้วยความสามารถในการกรองฝุ่นละออง และสารพิษจากอากาศ เช่น สารเคมี วัณโรค และเชื้อโรคต่างๆ ที่อยู่ในอากาศ เครื่องฟอกอากาศสามารถช่วยลดอาการภูมิแพ้และหอบหืดได้เช่นกัน

การใช้งานเครื่องฟอกอากาศ

การใช้งานเครื่องฟอกอากาศนั้นง่ายมาก โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งในบ้านและที่ทำงาน โดยเครื่องฟอกอากาศจะมีหลายรูปแบบ แต่ส่วนมากจะใช้กระบอกลมหรือกรองอากาศ โดยที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน การดูแลรักษาเครื่องฟอกอากาศก็สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงเปลี่ยนกรองอากาศตามระยะเวลาที่กำหนด และทำความสะอาดเครื่องเป็นประจำ โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมาก

การใช้งานเครื่องฟอกอากาศนั้นสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานมีสุขภาพที่ดีขึ้น และลดอาการภูมิแพ้และหอบหืดได้ ด้วยความสามารถในการกรองอากาศจากฝุ่นละออง และสารพิษต่างๆ ในอากาศ ทำให้เครื่องฟอกอากาศเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน

การเปรียบเทียบระหว่าง “เครื่องเพิ่มความชื้น” และ “เครื่องฟอกอากาศ”

เครื่องเพิ่มความชื้นและเครื่องฟอกอากาศเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการความสะอาดและอากาศที่มีความชื้นเหมาะสมในบ้านหรือที่ทำงาน แม้ว่าเครื่องทั้งสองจะมีการทำงานที่แตกต่างกัน แต่ก็มีความเหมือนกันในบางด้านด้วยกัน

การทำงาน

เครื่องเพิ่มความชื้นมีหน้าที่เพิ่มความชื้นในอากาศในห้อง โดยใช้น้ำเพื่อสร้างความชื้น ส่วนเครื่องฟอกอากาศมีหน้าที่ลดจำนวนฝุ่นละอองและสารพิษในอากาศ โดยใช้กรองอากาศ

ประสิทธิภาพ

เครื่องเพิ่มความชื้นมีประสิทธิภาพในการเพิ่มความชื้นในอากาศ แต่ไม่สามารถกรองอากาศได้ ส่วนเครื่องฟอกอากาศมีประสิทธิภาพในการกรองอากาศแต่ไม่สามารถเพิ่มความชื้นในอากาศได้

การบำรุงรักษา

เครื่องเพิ่มความชื้นต้องทำความสะอาดและเปลี่ยนน้ำเป็นประจำ ส่วนเครื่องฟอกอากาศต้องทำการเปลี่ยนกรองอากาศเป็นประจำ และทำความสะอาดเครื่อง

เครื่องเพิ่มความชื้นและเครื่องฟอกอากาศเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดปัญหาอากาศและช่วยปรับอากาศในบ้านหรือสถานที่ทำงานให้เหมาะสมมากขึ้น โดยที่เครื่องเพิ่มความชื้นจะช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศ ส่วนเครื่องฟอกอากาศจะช่วยกรองอากาศที่ไม่ดีออกจากอากาศที่เราหายใจเข้าไป ทำให้เราหายใจเข้าไปได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

การเลือกใช้เครื่องเพิ่มความชื้นและเครื่องฟอกอากาศขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาพอากาศของสถานที่ ถ้าหากอากาศแห้งและไม่มีความชื้นเพียงพอ เครื่องเพิ่มความชื้นจะช่วยเพิ่มความชื้นให้เพื่อลดอาการแห้งตาและผิวหนัง ส่วนเครื่องฟอกอากาศจะช่วยกรองฝุ่น และสารพิษในอากาศที่อาจก่อให้เกิดโรคหรืออาการแพ้ทางเดินหายใจ

ดังนั้น Crane จึงได้รวบรวม ความแตกต่างระหว่างทั้งสองเครื่อง เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของเรา โดยสามารถเลือกใช้เครื่องที่เหมาะสมกับสถานที่และต้องการใช้งานได้ง่าย ๆ ด้วยการเลือกซื้อจากร้านค้าที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้

Leave a Reply

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ Privacy Policy และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองที่ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save