ความชื้นสัมพัทธ์คืออะไร สำคัญอย่างไร? ทำไมต้องตรวจความชื้น?

ความชื้นสัมพัทธ์

ความชื้นคืออะไร และวัดความชื้นอย่างไร ?

ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity) เป็นค่าที่ใช้วัดปริมาณของน้ำที่มีอยู่ในอากาศเปรียบเทียบกับปริมาณสูงสุดที่อากาศสามารถรับรู้ได้ ความชื้นสัมพัทธ์แสดงในรูปของเปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น ความชื้นสัมพัทธ์อาจมีค่าเท่ากับ 50% หมายความว่าอากาศมีความชื้นในร้อยละ 50 ของความชื้นสูงสุดที่สามารถรับรู้ได้

การวัดความชื้นสามารถทำได้โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าไฮกรอมิเตอร์ (hygrometer) ซึ่งมีหลายวิธีในการวัด วิธีการที่ทำได้ง่าย และราคาไม่แพง ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ ตัวอย่างเช่น ในห้องนอนควรมีความชื้นสัมพัทธ์ในช่วง 40-60% ในขณะที่ห้องมากกว่านี้อาจเกิดความไม่สบายหรือเป็นโรคได้ เช่น ความชื้นสัมพัทธ์ที่ต่ำกว่า 40% อาจทำให้ผิวหนังแห้ง ผิวอ่อนแอ แสบระคายเคือง ดังนั้นความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมสำหรับสุขภาพและความสบายใจของเรามีความสำคัญอย่างยิ่ง

บทความน่าสนใจ : ความชื้นในห้องนอน สำคัญยังไง? เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม

ความสำคัญของความชื้นสัมพัทธ์

ความชื้นสัมพัทธ์เป็นการวัดปริมาณของความชื้นในอากาศที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการระบายน้ำออก และการรักษาไอน้ำภายในอากาศ และเมื่อมีความชื้นสัมพัทธ์อยู่ในระดับที่เหมาะสม จะช่วยให้รู้สึกสบายตัว

ความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงเกินไปอาจทำให้เกิดการเจริญเชื้อรา และกลิ่นอับ รวมถึงเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นภูมิแพ้ และโรคทางเดินหายใจ ในทางกลับกัน ความชื้นสัมพัทธ์ที่ต่ำเกินไปอาจเสื่อมของผิว ระบบทางเดินหายใจ และเฟอร์นิเจอร์ จึงมีความสำคัญที่จะค้นหาความสมดุลเหมาะสม

การวัด และควบคุมความชื้น

ในการรักษาความสะอาด และความสุขภาพของบ้านของคุณ การควบคุมความชื้นในบ้านมีความสำคัญอย่างมาก ความชื้นในบ้านที่สูง หรือต่ำเกินไปอาจส่งผลต่อคุณ และสิ่งแวดล้อม

เครื่องมือที่สำคัญในการวัดความชื้นคือ เครื่องวัดความชื้น (hygrometer) มันสามารถบอกคุณเกี่ยวกับความชื้นในอากาศว่าอยู่ในระดับใด ความชื้นสัมพัทธ์มักถูกแสดงในรูปของเปอร์เซ็นต์

สำหรับความชื้นในบ้านที่เหมาะสม, ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่แนะนำเป็นไปตามต่อไปนี้:

 • ห้องนอน: ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมคือระหว่าง 40-60%
 • ห้องนั่งเล่นและห้องทำงาน: ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมคือระหว่าง 40-50% เพื่อความสบายและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เสียหาย
 • ห้องอาบน้ำ: ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมคือระหว่าง 40-60%

ในบางบ้านในอากาศอาจมีความแตกต่างไปในแต่ละห้อง ดังนั้น, การใช้เครื่องควบคุมความชื้นเช่นเครื่องบำบัดอากาศ (dehumidifier) หรือเครื่องพ่นความชื้น (humidifier) สามารถช่วยในการปรับความชื้นให้เหมาะสมในแต่ละห้องได้

ผลกระทบของความชื้นสัมพัทธ์ที่ผิดปกติ

การรักษาความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากความชื้นที่ไม่เหมาะสมอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ และความสบายของเราได้ ความชื้นที่สูงเกินไปสามารถสร้างการเจริญเติบโตของเชื้อรา ส่งผลให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง และปัญหาทางระบบทางเดินหายใจ

ในทางตรงกันข้าม ความชื้นที่ต่ำเกินไปก็สามารถมีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ผิวหนังจะแห้งทำให้เกิดรอยแตก หรือไม่สบายตัว นอกจากนี้ยังสามารถเสี่ยงต่อการปวดหัว เพราะการหายใจเข้าของอากาศที่มีความชื้นต่ำ และอาจทำให้เฟอร์นิเจอร์ และวัสดุอื่นๆ แสดงอาการเสื่อมโทรมได้

ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับการควบคุมความชื้นให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อรักษาสุขภาพและความสบายของเรา อย่างไรก็ตาม ความชื้นสัมพัทธ์ที่จัดเหมาะสมอาจมีผลต่อความสมดุลของผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ จึงควรตรวจสอบและปรับการควบคุมความชื้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในบ้านที่เหมาะสม

ความสำคัญของการตรวจวัดความชื้น

การทราบและรักษาความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรง และรู้สึกสบายตัว ในสภาวะความชื้นสัมพัทธ์ที่ไม่เหมาะสม เช่น ความชื้นสัมพัทธ์สูงเกินไป อาจทำให้เกิดเชื้อรา ทำให้เกิดภูมิแพ้ และปัญหาทางเดินหายใจ ในขณะที่ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำเกินไป อาจทำให้ผิวแห้ง ระบบทางเดินหายใจแห้ง และเฟอร์นิเจอร์เสียหายได้

คำแนะนำในการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์

การควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความสบายสำหรับเราทั้งในบ้านและที่ทำงาน การเลือกใช้กลไกที่ถูกต้องสำหรับการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์จะช่วยให้สามารถรักษาความชื้นที่เหมาะสมในลักษณะการใช้งานบางอย่างได้อย่างเหมาะสม

นี่คือบางคำแนะนำที่จะช่วยให้คุณควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ในบ้านหรือที่ทำงานได้อย่างเหมาะสม:

 1. ควรให้ความสำคัญกับระบบระบายอากาศที่ดีในบ้าน หรือที่ทำงาน เพราะการระบายอากาศที่ไม่เพียงพออาจทำให้ความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้นได้ ในกรณีที่ความชื้นสัมพัทธ์สูงเกินไป คุณอาจต้องเปิดหรือปิดประตูหรือหน้าต่างเพื่อให้การไหลของอากาศส่งผ่านสามารถสอดคล้องกับความต้องการของคุณ
 2. สำหรับบริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำหรือห้องครัว ควรใช้กระจกหรือฉากกั้นน้ำไหลเพื่อลดการเกิดความชื้นในพื้นที่อื่น ๆ ของบ้านหรือที่ทำงาน
 3. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้าในบริเวณที่ปิดห้องไม่ระบายอากาศ ควรวางเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าในที่ที่มีระบบระบายอากาศดีและไม่ใกล้กับพื้นที่ที่ต้องการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์
 4. หากความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ หรือสูงเกินไปในบ้าน หรือที่ทำงาน เครื่องควบคุมความชื้นเป็นทางเลือกที่ดี เครื่องควบคุมความชื้นสามารถช่วยปรับความชื้นสัมพัทธ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม คุณสามารถเลือกใช้เครื่องขนาดเล็ก หรือใหญ่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ต้องการควบคุมความชื้น
 5. ตรวจสอบและทำความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ เช่น ท่อต่าง ๆ และเครื่องซักผ้า หากคุณใช้เครื่องควบคุมความชื้น ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์และเปลี่ยนผ้ากรองตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ คุณสามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมในบ้านหรือที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณมีสภาพแวดล้อมที่มีความสบายและมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานมากขึ้น

คำแนะนำในการเลือกซื้อเครื่องวัดความชื้น

เมื่อคุณต้องการเลือกซื้อเครื่องวัดความชื้นแบบเป็นที่นิยม ควรพิจารณาหลายปัจจัยที่สำคัญเพื่อให้ได้เครื่องวัดความชื้นที่เป็นประโยชน์และมีคุณภาพสูง ดังนั้นนี่คือคำแนะนำที่คุณสามารถใช้เพื่อให้คำตัดสินใจที่ดีเมื่อเลือกซื้อเครื่องวัดความชื้นในบ้านหรืออากาศ:

 1. ความแม่นยำ: ความแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกซื้อเครื่องวัดความชื้น เพราะความแม่นยำเท่าเทียมกับความน่าเชื่อถือของข้อมูล คุณควรเลือกเครื่องวัดความชื้นที่มีการวัดแม่นยำให้สูงสุด เพื่อให้ได้ผลวัดที่แม่นยำและสะท้อนความเป็นจริงของความชื้นสัมพัทธ์ในบ้านหรืออากาศ
 2. ความสะดวกในการใช้งาน: เครื่องวัดความชื้นที่ใช้ง่ายและมีส่วนประกอบที่เข้าใจง่าย จะช่วยให้คุณใช้งานได้ง่ายและได้ผลวัดที่ถูกต้อง คุณควรเลือกเครื่องวัดที่มีการตั้งค่าและการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้คุณสามารถตรวจวัดความชื้นได้ราบรื่นและสะดวกสบาย
 3. ความทนทาน: เครื่องวัดความชื้นที่ทนทานจะให้คุณค่าความชื้นที่แม่นยำเป็นเวลานานโดยไม่ต้องเสียเวลาในการทำการบำรุงรักษาอย่างถี่ถ้วน เลือกเครื่องวัดความชื้นที่ทำจากวัสดุที่ทนทาน เช่นพลาสติกหรือโลหะ เพื่อให้ได้เครื่องวัดที่ใช้งานได้ยาวนาน

ทั้งนี้คุณยังสามารถศึกษาและสอบถามรีวิวเครื่องวัดความชื้นจากผู้ใช้งานอื่น ๆ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่คุณต้องการเพื่อความพึงพอใจและความคุ้มค่าในการใช้งานของเครื่องวัดความชื้น ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อเครื่องวัดความชื้นใหม่

สรุป

ความชื้นสัมพัทธ์เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจในการดูแลสุขภาพ และความสบายของเรา การรับรู้และควบคุมระดับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศมีผลต่อสุขภาพของเรา ความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงหรือต่ำเกินไปสามารถส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง การระบายความร้อน และสิ่งแวดล้อมในที่อยู่อาศัยของเรา การตรวจวัด และควบคุมความชื้นสัมพัทธ์เป็นเรื่องสำคัญเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง :

https://www.daviteq.com/blog/en/what-is-relative-humidity-and-why-do-we-need-to-measure/

https://www.vaisala.com/en/blog/2018-10/relative-humidity-what-it-and-why-it-important

https://www.livescience.com/what-is-relative-humidity

Leave a Reply

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ Privacy Policy และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองที่ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save